Victoria se educă! – finanţare nerambursabilă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din com. Victoria

“Victoria se educă!” este un proiect de îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional din Comuna Victoria.

Durata proiectului “Victoria se educă”este de 36 de luni (22.05.2018 – 21.05.2020).

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman.

Obiectivele proiectului: 

  • OS 1. Implementarea a 3 programe educaţionale de calitate destinate creşterii participării la învăţământ şi reducerii părăsirii timpurii a şcolii pentru min 659 de antepreşcolari, preşcolari şi şcolari din Comuna Victoria.
  • OS 2. Derularea unui program integrat de sprijin a copiilor şi familiilor prin oferirea de servicii complementare serviciilor educaţionale pentru un număr de 659 de antepreşcolari, preşcolari şi şcolari şi dezvoltarea parteneriatelor SCOALA – FAMILIE – COMUNITATE.
  • OS 3. Îmbunătăţirea competenţelor a 65 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar (de la nivelul scolilor defavorizate partenere în proiect) în vederea oferirii de servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei scoli incluzive.

 

Activităţi în cadrul proiectului:

Activităţile principale ale proiectului vizează toate categoriile care pot influenţa buna dezvoltare a copiilor cu vârste curpinse între 0 – 14 ani. Astfel în activităţile proiectului vor fi implicaţi: antepreşcolari, preşcolari, şcolari, părinţi şi cadre didactice.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

Activităţile principale vor fi completate cu:

  • Activităţi de sprijin (orientare şi consiliere, evaluare psihologică, îndrumare a copiilor către specialişti, mediere şcolară,
  • Un program de combatere a comportamentelor negative din şcoală
  • Un program de sprijin a părinţilor copiilor prin oferirea de servicii complementare (cursuri privind sănătatea, igiena, nutriţia, etape importante în dezvoltarea copiilor, etc.)
  • Dezvoltarea unei relaţii între Şcoală – Familie – Comunitate prin iniţierea programului “Împreună pentru şcoală”, program care presupune derulearea de activităţi comune între şcoală – familie – comunitate, activităţi precum “Eu cu tatăl meu”, “Eu cu bunicii”, tombole cu produse făcute de copii cu familiile lor, etc.

Proiectul este implementat de Primăria Victoria împreună cu Asociaţia Orientat şi Şcoala Profesională Ionel Teodoreanu.

Bugetul proiectului: 6 411 337,53 lei, contribuţie UE: 5 449 636,90 lei.

 

Achiziţii

Pentru a respecta principiile achiziţilor publice (nediscriminare, tratament egal, recunoaştere reciprocă, transparenţă, proporţionalitate, asumarea răspunerii), planul de achiziţii al Asociaţiei Orientat pentru proiectul „Victoria se educă” poate fi consultat aici.

Pentru a asigura principiile achiziţiilor publice  (nediscriminare, tratament egal, recunoaştere reciprocă, transparenţă, proporţionalitate, asumarea răspunerii), menţionăm că vom continua publicarea Anunţurilor şi specificaţiilor tehnice pentru fiecare achiziţie în parte. Tocmai de aceea vă invităm să urmăriţi periodic secţiunie Noutăţi şi Blog pentru a fi la curent cu toate achiziţiile pe care le realizăm în cadrul proiectului:

  • Achiziţia de bunurii – materiale consumabile poate fi vizualizată aici.

Pentru mai multe informaţii revino pe pagina www.orientat.ro Pentru noutăţi da like paginii de Facebook a Asociaţiei Orientat.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitațihttp://www.fonduri-ue.ro/

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.