START OCUPARE – concurs pentru absolventi

Dăm startul concursului START OCUPARE in cadrul stagiilor de practica derulate in cadrul proiectului AGRI-PRACTIC, proiect confinantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 derulate de Info Educatia SRL si Asociatia Orientat. Concursul se adreseaza absolvenților care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din Regulamentul de acordare a premiilor. Scopul concursului este de a stimula viitorii absolvenți să se implice în mod proactiv în dezvoltarea propriilor competențe și abilități profesionale, în vederea integrării mai ușoare pe piața muncii la finalizarea studiilor secundare.Criteriile de acordare, in vigoare la acest moment sunt urmatoarele:

  • sa fie beneficiar al proiectului AGRI-PRACTIC
  • sa fi participat la intreg stagiul de practica organizat in cadrul proiectului
  • să aibă reședința sau domiciliul în mediul rural sau în mediul urban din regiunea de Nord-Est (județele: Iași);
  • să se angajeze și să prezinta dovada contractului de muncă încheiat cu un angajator din România (adeverinta de la angajator si/sau extras de revisal, contract de munca) ;
  • să aibă nivel de studiu minim 10 clase

Absolventii care se angajeaza cu contract de munca, inclusiv in luna septembrie 2022, pot beneficia de premiul de 1000 de lei acordat in cadrul proiectului. Premiul se acorda o singura data, pe baza unei cereri si a dovezii de angajare, intr-un cont deschis pe numele beneficiarului (dovedit prin extras de cont).

Regulamentul de acordare a premiilor poate fi consultat aici