Sprijin pentru educaţia copiilor romi defavorizaţi

Perioada de desfăşurare: 1.03.2015 – 30.04.2016

Durata Proiectului: 14 luni

Aria de implementare a proiectului: România, jud. Vaslui, mun. Bârlad

Buget: 71,803.91 €

Solicitant: Asociaţia Inima Reginei Bârlad

Parteneri: Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei Inima Reginei de a oferi servicii sociale specializate pentru 50 de copii romi vulnerabili din comunitatea izolată de la marginea Bârladului.

Obiectivele specifice sunt:

– Îmbunătăţirea gradului de inserţie şcolară a 15 copii romi preşcolari prin oferirea de servicii socio-educative de tip grădiniţă şi pregătirea acestora pentru şcoală.

– Creşterea gradului de participare şi a rezultatelor şcolare pentru 30 de copii romi cu risc de abandon a şcolii în cadrul programului after school şi de mentorat şi asigurarea accesului acestora la următoarele nivele de educaţie formală.

– Dezvoltarea capacităţii asociaţiei de a oferi servicii de evaluare şi psihoterapie pentru 5 copii cu afecţiuni psihice şi consiliere specializată pentru familiile lor.

Grup ţintă:
– 15 copii de vârstă preşcolară care vor participa la programul de tip grădiniţă

– 26 de copii din clasele I-IV care vor participa la programul de tip after-school

– 4 elevi de gimnaziu care vor participa la un program de mentorat în vederea pregătirii pentru şcoală

– 5 copii diagnosticaţi cu probleme neuro-psihice care vor participa activităţi de psihoterapie

– 5 familii ale copiilor diagnosticaţi cu probleme neuro-psihice

Principale activităţi:

 • Formarea echipei de proiect
 • Amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţilor de consiliere psihologică şi mentora
 • Dotarea cu materiale didactice, rechizite
 • Derularea activităţilor zilnice instructiv-educative de tip grădiniţă cu 15 preşcolari – durata: 9 luni
 • Derularea zilnică a unui program de after-school pentru 26 de elevi ai claselor I-IV
 • Activităţi săptămânale artistice şi de dezvoltare a abilităţilor practice pentru cei 45 de copii beneficiari prin care se urmăresc încurajarea hobbyurilor şi dezvoltarea potenţialului creativ al copiilor defavorizaţi
 • Psihoterapie pentru 5 copiii diagnosticaţi cu probleme neuro-psihice şi consilierea familiilor lor în vederea susţinerii copiilor, conştientizării părinţilor asupra rolului important care le revine în viitorul copiilor lor, creerii unei relaţii pozitive părinte-copil, părinte – cadre medicale – cadre didactice pentru integrarea cât mai reuşită a copilului în mediul şcolar
 • Activitate de mentorat desfăşurată de 4 membri ai comunităţii pentru 4 elevi de gimnaziu care solicită ajutor în activitatea şcolară
 • Asigurarea unei gustări reci zilnice celor 45 de copii beneficiari
 • Promovarea activităţilor proiectului în mass media
 • Monitorizarea, raportarea şi evaluarea proiectului.

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 4 – SERVICII SOCIALE ŞI DE BAZĂ.