Servicii de consultanţă


Consultanţă precontractuală

 

bigstock-Project-management-concept-in--22790042

Ne adaptăm cerinţelor clienţilor. Ientificăm oportunităţile de finanţare disponibile atât din surse interne, cât şi din surse externe. Variantele de finanţare din surse interne se referă la Programele Structurale și de Investiții precum şi la fondurile alocate de Guvernul României prin diverse programe.


Consultanţă în scrierea de aplicaţii

 

filling the application form

În funcție de programul accesat, de cele mai multe ori dosarul cerererii de finanțare presupune elaborarea următoarelor documentații: Cerere de finanțare, Studiu de fezabilitate, Plan de Afaceri, Memoriu justificativ, Analiză cost-beneficiu, Strategii de marketing, etc. Documentația proiectului va fi realizată întotdeauna în acord cu Ghidul programului, avându-se în vedere în permanență respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate.


Derularea de proiecte cu finanţare prin fonduri nerambursabile

Hand drawing Project Management flow chart with red marker on transparent wipe board.

Echipa noastră asigură consultanță și asistență necesară realizării unui management eficient al proiectului. De la asistență la semnarea contractului de finanțare până la publicarea anunțului de finalizare a proiectului și depunerea la Organismul Intermediar a ultimului raport de progres al acestuia, suntem alături de Client asistându-l în toate activitățile de implementare