Seminar nr. 2 “Constituirea retea interprofesionala în combaterea discriminării şi promovarea egalităţii de gen”

Ieri, 03.12.2015, a avut loc Seminarul nr. 2 “Constituire a reţelei interprofesională în combaterea discriminării şi promovarea egalităţii de gen” la Consiliul Judeţean Iaşi la sala Europa.

La seminar au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale (CJ, DGASPC, CJRAE, ISJ), reprezentanţi ai organizatiilor non-guvernamentale si ai institutiilor de invatamant din mun. Iasi

În cadrul seminarului s-au identificat pricipalele probleme din domeniille discriminarii si egalitatii de gen, s-au stabilit obiectivele ale retelei. De asemenea, participantii au identificat posibile măsuri ce pot fi realizate în cadrul reţelei şi care vor face parte din Planul de măsuri al reţelei.

Toţi cei care doresc să facă parte din reţea trebuie să completeze următorul document https://docs.google.com/forms/d/1jSHsMKoXvImiYfJnnHCWO4RJhPJ8Tx8DSBHqEfTCMp0/viewform .