Selecția elevilor participanți la proiectul Hai afară la-nvățare

În cadrul proiectului Hai afară la-nvățare vor participa min 350 de elevi de la cele 2 școli partenere iar dintre aceștia min. 12% din numărul total de elevi vor fi elevi de etnie roma și min. 20% din numărul total vor fi elevi din mediul rural.

Din cadrul Școlii Gimnaziale Ion Ghica din Iași vor participa la proiect un nr. de 238 de elevi din care 87 de elevi vor fi din ciclul primar si 151 din cel gimnazial. De la cea de-a doua școală parteneră vor fi selectați 112 elevi – 56 din ciclul primar si 56 din ciclul gimnazial.

Pentru a asigura transparenta și egalitatea de șanse invităm toți elevii împreună cu părinții lor să studieze Metodologia de selecție și criteriile de selecție.

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din ELEVI trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

  • Au domiciliul/ locuiesc in reginea NE. Să fie cetateni UE cu domiciliul/reședinta legala în România;
  • Sunt elevi ai scolilor implicate in proiect (la dosarul de inscriere in grupul tinta va exista adeverinta de inmatriculare in invatamantul primar/gimnazial la data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect)

Criterii de departajare dar neobligatorii:

  • Elevii sunt înscriși pe lista emisă de unitatea școlară ca fiind în risc de corigență/abandon școlar/având nevoie de spijin în educație/consiliere/ înregistrează o participare pasivă şi limitată la lecţiile etc. */** (situatia va fi realizata de catre partenerul scoala). Riscul de abandon identificat sau estimat

*Acestea reprezintă criterii de departajare nu de obligativitate a îndeplinirii. În cazul în care există mai multe solicitări decât posibilitățile oferite în cadrul proiectului se vor utiliza aceste criterii pentru selecția prioritară a copiilor care au cea mai mare nevoie.

Elevii doritori vor trebui să contacteze fie directorul școlii partenere fie învățătorii/diriginții, să își exprime dorința de participare la proiect și să solicite pachetul de documente pentru înregistrarea în grupul țintă.

** Dacă elevul nu îndeplinește criteriile nu este exclusa participarea acestuia la activitățile proiectului. Criteriile vor fi utilizate doar pentru departajarea în cazul în care numărul de înscrieri depășesc numărul maxim care poate fi asigurat în cadrul proiectului.

Proiectul „Hai afară la-nvățare!”, cod apel POCU/987/6/26, este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Cod SMIS 153011, implementat de către lider Asociatia Orientat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Mironeasa și Școala Gimnazială „Ion Ghica”.