Selecția beneficiarilor proiectului Hai afară la-nvățare!

Uneori ceea ce ne planificăm în etapa de scriere a unui proiect nu se materializează și în etapa de implementare. Același lucru s-a întâmplat și în cadrul proiectului “Hai afară la-nvățare” unde a fost nevoie să alegem un nou partener. Astfel începând cu luna aprilie 2023, Școala MIroneasa a fost înlocuită cu Școala Gimnazială Slobozia din comuna Voinești.

Chiar dacă au apărut modificări la nivel de parteeneriat totuși ne-am dorit să rămânem cu aceleași date de plecare astfel încât grupul țintă al proiectului a rămas neschimbat. Astfel la nivelul proiectului ne dorim să ajungem la:

  • 38 de cadre didactice din cadrul celor 2 școli, care după participarea la un program de formare, vor deveni experți în cadrul proiectului pentru a realiza activități cu elevii.
  • min 350 de elevi de la cele 2 școli partenere iar dintre aceștia min. 12% din numărul total de elevi vor fi elevi de etnie roma și min. 20% din numărul total vor fi elevi din mediul rural.

Din cadrul Școlii Gimnaziale Ion Ghica din Iași deja au fost recurtate 22 de cadre didactice care au participat la programul de formare și, până în prezent, au fost selectați 238 de elevi din care 87 de elevi din ciclul primar si 151 din cel gimnazial.

Din cadrul Școlii Gim. Slobozia vor fi selectate 16 cadre didactice și 112 elevi – 56 din ciclul primar si 56 din ciclul gimnazial.

Datorită schimbărilor apărtute în cadrul proeictului a fost nevoie să revizuim cele 2 metodologii de selecție a celor 2 grupuri țintă. Pentru a asigura transparenta și egalitatea de șanse vă facem cunoscute cele 2 metodologii revizuite:

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din ELEVI trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

  • Au domiciliul/ locuiesc in reginea NE. Să fie cetateni UE cu domiciliul/reședinta legala în România;
  • Sunt elevi ai scolilor implicate in proiect (la dosarul de inscriere in grupul tinta va exista adeverinta de inmatriculare in invatamantul primar/gimnazial la data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect)

Criterii de departajare dar neobligatorii:

  • Elevii sunt înscriși pe lista emisă de unitatea școlară ca fiind în risc de corigență/abandon școlar/având nevoie de spijin în educație/consiliere/ înregistrează o participare pasivă şi limitată la lecţiile etc. */** (situatia va fi realizata de catre partenerul scoala). Riscul de abandon identificat sau estimat

*Acestea reprezintă criterii de departajare nu de obligativitate a îndeplinirii. În cazul în care există mai multe solicitări decât posibilitățile oferite în cadrul proiectului se vor utiliza aceste criterii pentru selecția prioritară a copiilor care au cea mai mare nevoie.

Elevii doritori vor trebui să contacteze fie directorul școlii partenere fie învățătorii/diriginții, să își exprime dorința de participare la proiect și să solicite pachetul de documente pentru înregistrarea în grupul țintă.

** Dacă elevul nu îndeplinește criteriile nu este exclusa participarea acestuia la activitățile proiectului. Criteriile vor fi utilizate doar pentru departajarea în cazul în care numărul de înscrieri depășesc numărul maxim care poate fi asigurat în cadrul proiectului.

Proiectul „Hai afară la-nvățare!”, cod apel POCU/987/6/26, este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Cod SMIS 153011, implementat de către lider Asociatia Orientat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Slobozia și Școala Gimnazială „Ion Ghica”.