Raport de cercetare Agri-Practic

Sistem de informare coordonată- școală angajatori sau cum pregătim elevii pentru nevoile pieței muncii

Acest raport de cercetare prezintă rezultatele unui studiu sociologic realizat de Asociația Orientat pe tema corelării pregătirii elevilor din liceele tehnologice și școlilor profesionale care oferă calficări specifice domeniului agricol cu nevoile anagajatorilor din domeniu. Scopul studiului este de a oferi o bază pentru elaborarea unor măsuri care să sprijine învățământul agricol din România să se dezvolte în direcția educării viitorilor absolvenți pentru ca aceștia să fie pregătiți pentru cerințele actuale ale pieței muncii.

Obiectivele acestui studiu au fost următoarele:

 • Cunoașterea așteptărilor angajatorilor cu privire la viitorii angajați

Explorarea factorilor care influențează angajarea absolvenților din cadrul liceelor tehnologice, cu profil agricol

 • Cunoașterea abilităților și cunoștințelor viitorilor angajați

Identificarea abilităților, competențelor și cunoștințelor viitorilor angajați din cadrul firmelor care activează în domeniul agro-alimentar

 • Implicarea angajatorilor in activitati de invatare la locul de munca

Măsurarea gradului de implicare, prezentă și viitoare a angajatorilor în pregătirea viitorilor angajați dar și promovarea învățării la locul de muncă și pe tot parcursul vieții

Rezultate și concluzii

1. 35% dintre respondenți sunt reprezentanți ai firmelor ce au ca domeniu de activitate Cultura plantelor, urmați de către reprezentanții sectorului zootehnic cu 31%. La studiu au participat și alte firme din domenii coneze agriculturii precum: vinificație, apicultură, medicină veterinară, peisagistică și alimentație publică.

2. În ceea ce privește importanța acordată de către angajatori în ceea ce privește studiile angajaților/viitorilor angajați 48% dintre angajatori consideră că diploma de absolvire în domeniul vizat de firmă (respectiv domeniul agricol) este importantă iar pentru 15% dintre angajatori este foarte importantă. La polul opus, 32% consideră că nu este foarte importantă diploma de studii.

3. Un aspect foarte important în ceea ce privește experiența viitorilor angajați solicitată de către angajatori este faptul că mare majoritatea a acestora (60%) apreciază că voluntariatul, stagiile de practică și activitățile extrașcolare ca fiind foarte importante în procesul de recrutare. Doar 7% consideră că experiența profesională anterioară nu este deloc improtantă.

4. În ceea ce privește PRIMELE abilitată/capacitati apreciate  de angajatorii din domeniile vizate puterm afirma că:

– abilitățile de comunicare sunt importante și foarte importante pentru 68% dintre angajatori. Pentru 32% dintre angajatori sunt destul de importante aceste abilități dar nu esențiale. Este îmbucurător faptul că pentru toți angajatorii aceste abilități sunt apreciate.

– abilități de comunicare în limbi străine: din păcate pentru doar 13% dintre angajatori aceste abilități sunt importante. Pentru 50% dintre angajatori aceste abilități nu sunt suficient de importante, pentru 37% dintre ei nu sunt deloc sau sunt puțin important.

– experiența practică din timpul școlii: 75% dintre angajatori experiența practică acumulată în timpul școlii este importantă și extrem de importantă în schimb ce pentru 20% dintre angajatori experiența practică nu este destul de importantă.

– capacitatea absolvenților de a învăța la locul de muncă este apreciată de către angajatori. 100% dintr erespondenți consideră această capacitatea ca fiind importantă și foarte importantă.

Practic, în procesul de recrutare, cea mai apreciată calitatea este dorinta de a invața (51%), dorința de a munci (20%) acestea fiind corelate cu seriozitatea (14%)

5. În ceea ce priveste A DOUA cea mai importanta calitate pentru a fi angajat in cadrul firmelor respondente o reprezinta dorinta de a invata (32%), dorinta de a munci (25%), urmate de  seriozitate (16%),  respect si loialitate pentru 6% dintre angajatori.

6. A TREIA cea mai importanta calitate pentru un angajator este la egalitate dorinta de a invata si seriozitatea (25%), urmate de dorinta de munci (17%), punctualitatea (13%) și perseverența (8%).

7. În ceea ce privește gradul de importanță al competențelor necesare absolvenților în vederea integrării pe piața muncii, angajatorii au răspuns că:

 • – Calitatea muncii este considerata extrem de importanta de catre 65% dintre angajatori si importanta de catre 35% dintre acestia. Nici un angajator nu a spus ca nu e importanta calitatea muncii realizate de catre angajatii lui.
 • – Abilitatea de a lucra independent este importanta (45%) si extrem de importanta pentru 13% dintre angajatori. Pentru 42% dintre angajatori este importanta moderat.
 • – Capacitatea de a aplica cunoștințele practice este considerată extrem de importantă pentru 48% dintre angajatori și importantă pentru 47% dintre angajatori.
 • – Capacitatea de a lucra sustinut in perioadele aglomerate, cum sunt campaniile agricole, este apreciata ca importanta si extrem de importanta de aproximativ 90% dintre angajatori.
 • – Capacitatea de a gandi critic este extrem de importantă de 15% dintre angajatori, important de către 25% dintre angajatori, destul de important de către 30% dintre angajatori și putin important de către 27% dintre angajatorii care au răspuns.
 • –  Capacitatea de a comunica interpersonal este considerata importanta de catre 60% dintre angajatori si extrem de importanta de 5% dintre acestia. 32% dintre angajatori consideră că comunicarea interpersonală nu este asa de importantă.
 • – Capacitatea de a lucra in echipa este considerată extrem de importanta de 38% dintre angajatori, importanta de 57% dintre acestia si destul de importanta de 5% dintre angajatori. Este una dintre abilitatile care conteaza pentru majoritatea angajatorilor.
 • – Capacitatea de a utiliza tehnologie si sisteme informatice este, surprinzator, considerata extrem de importanta si importanta doar de 45% dintre repsondenti in conditiile in care tehnologia a evoluat foarte mult in domeniu agricol. Exista pe piata utilja agricole, inclusiv de zootehnicie, vinificatie, aplicultura cu un grad ridicat de industrializare.
 • – Spiritul antreprenorial este considerata o calitatea extrem de improtanta si importanta doar de 25% dintre respondenti în timp ce 30% consideră că acest lucru are o mică importanță pentru a-i angaja.

8. În ceea ce privește formare profesională pentru angajați în scopul îmbunătățirii calificării și competențelor acestora, 48% dintre angajatori nu au finanțat în anul anterior activități de formare profesională suplimentară pentru proprii angajați, în scopul îmbunătățirii calificării și competențelor acestora dar 42% spun că au făcut acest lucru.

Cei mai mulți angajatori (37%) spun perioada de pregătire pentru noii angajați este de 1-2 zile lucrătoare, 23% spun că durează până la 30 de zile, 20% că durează atât cât e nevoie pentru ca aceștia să fie pregătiți pentru a lucra în cadrul firmei.

9. În ceea ce privește recomandările angajatorilor către școlile de profil, respectiv licee agricole, aceștia le recomandă ca în procesul de educare și formare să pună accentul pe:

 • Dezvoltare spiritului antreprenorial – 55%
 • Inteligenta emotionala – 33%
 • Stagii de practică la firme – 83%
 • Experiente internationale (Erasmus, Work and Travel etc) – 28%
 • Dezvoltare abilitati de a utilizare sistemele informatice – 45%
 • Dezvoltare competente limbi straine – 28%
 • Extinderea duratei perioadei de practica – 88%
 • Invatare cu exemple practice de la oameni din domeniu (participari ale acestora la semnarii, workshop-uri, sesiuni interactive – 98%
 • Exercitii practice, aplicate la curs care sa sustina partea teoretica (studii de caz, jocuri de rol etc.) – 98%

10. În ceea ce privește colaborarea directă dintre angajatori și unitățile de învățământ, angajatorii susțin că ar putea veni în spijinul elevilor prin:

 • Organizarea de stagii de practică/internship – 55%
 • Organizarea și participarea la evenimente (vizite la angajatori / mese rotunde / ateliere / workshop-uri) pentru facilitarea cunoștințelor practice – 47%
 • Organizarea și participarea la evenimente pentru promovarea / informarea elevilor/studenților despre stagii de practică – 83%
 • Mentorat pentru elevi/studenți – 28%
 • Acordarea de burse de merit elevilor/studenților – 52%
 • Acordarea oportunității de învățare la locul de muncă iar după absolvire ofeirirea unui loc de muncă în cadrul firmei dvs. 28%
 • Susținerea unor programe de recrutare în cadrul companiei – 88%

11. 62% dintre angajatori spun ca ar fi interesati sa participe la un sistem de informare reciproca cu unitatile de invatamant din regiune astfel incit sa identifice mai usor viitorii angajati pentru propria firma. Totusi 10% au preferat sa  nu raspunda sau au spus ca nu iar 28% dintre ei spun ca Nu stiu daca ar vrea sa participe la astfel de sistem de informare reciproca.

CONCLUZII:

Învățământul profesional a traversat, în ultimul sfert de secol, o perioadă destul de controversată și provocatoare, în același timp. Controversată pentru că, într-o economie și societate mereu în căutare de direcție și loc în ierarhia mondială, a alege între o rută de liceu teoretic și o rută de profesionalizare a însemnat, preponderent, înclinarea balanței către liceul teoretic ce amână, formal, momentul intrării pe piața muncii; provocatoare întrucât singura cale de a deveni competitivi la nivel internațional înseamnă a avea, ca țară, o forță de muncă bine pregătită, capabilă să ocupe locuri de muncă pe diferite niveluri de calificare, cu accent pe cele care presupun competențe profesionale de nivel mediu și înalt, într-o economie diversificată, în care sectoarele sunt, în mare majoritate, interdependente.

Societatea de astăzi se confruntă cu o acută lipsă de profesioniști inclusiv în domeniul agriculturii. Statutul de agricultor sau fermier este considerat inferior și, prin urmare, indezirabil pentru tineri. Tocmai de aceea sunt necesare mai multe campanii care să vină în ajutorul  liceelor agricole astfel încât ele să poată oferi rograme educaționale relevante pentru economia locală care să pună accentul pe învățarea practică, pe dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Colaborarea dintre unitățile de învățământ cu agenții economici este singura sansă atât pentru elevi cât și pentru angajatori întrucât doar prin această colaborare școala poate pregăti forță de muncă calificată, care să fie de un real folos firmelor din domeniul agricol. Datorită tendințelor negative de pe piața forței de muncă reprezintate, în special de migrația muncitorilor calificați către alte țări europene dezvoltate, sunt generate probleme deosebite firmelor care operează în România, pentru găsirea forței de muncă cu calificare specifică.

Pentru a se asigura tranziția de la școală la viața activă și inserția absolvenților pe piața muncii este nevoie de acțiuni complexe, un aspect foarte important reprezentându-l modalitatea de organizare

a învățării. Învățarea în școală se produce, în cea mai mare parte, in perspectivă teoretică, fiind foarte greu ca dotările atelierelor și laboratoarelor școlare să țină pasul cu evoluția tehnologică.

Învățarea la locul de muncă contribuie la dezvoltarea abilităților practice și la realizarea legăturii între cunoștințele teoretice și cele practice. Ea poate contribui atât la o mai bună înțelegere a noțiunilor învățate în școală cât și la creșterea șanselor de angajare a absolvenților.

Învățământul profesional și respectiv învățământul profesional dual este o parte a sistemului educațional care poate contribui la rezolvarea problemei legate de forța de muncă calificată, aflată

într-o continuă scădere. Pentru agenții economici, existența forței de muncă bine calificată reprezintă un element important în decizia de a investi și a  dezvolta afaceri. Începând cu anul școlar 2017-2018 a intrat în vigoare metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional dual prin care se încearcă rezolvarea numeroaselor probleme cu care se confruntă agenții economici, legate de pregătirea forței de muncă.

Din experiențeșe proiectului Agri-Practic prin care elevii au făcut stagii de practică în cadrul firmelor s-a constatat că cea mai mare parte a elevilor participanți la stagii de practică s-au declarat mulțumiți de ceea ce învață, au participat cu entuziasm la promovarea școlii și sunt mai încrezători în șansele lor. De asemenea s-a observat că, prin participarea la stagii de practică în companii, elevii au realziat seriozitatea muncii ca salariat, în momentul în care trebuie să desfăşoare efectiv, munca respectivă.

Respectarea normelor de comportament la locul de muncă, cât şi disciplina la locul de muncă sunt elemente pe care unii elevi le acceptă greu, dar pe măsură ce stagiile de practică se desfăşoară mai mult în întreprindere, se familiarizează cu rigorile programului companiilor.