Proiectul “Priveşte dincolo de aparenţe” s-a încheiat

Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi în parteneriat cu Asociaţia Elita Şcolii Bârlad anunţă finalizarea proiectului “Priveşte dincolo de aparenţe”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Proiectul a reușit, prin intermediul activităţilor sale să promoveze respectarea drepturilor omului, antidiscriminarea și egalitatea socială în rândul populației majoritare în vederea schimbării percepției cu privire la populația romă. Scopul proiectului a fost atins prin derularea a 2 tipuri mari de activităţi

Primul tip de activităţi a presupus scrierea a peste 40 de articole şi/sau reportaje realizate de către 20 de jurnalişti, articole care au apărut în 2 numere ale revistei “Priveşte dincolo de aparenţe” dar  care au fost promovate şi în mediul on-line. Poveştile şi reportajele scrise au reflectat situaţii adevărate din viaţa unor persoane de etnie romă, poveşti care au prezentat situaţii în care aceştia au fost discriminați, supuși inegalităților sociale dar și situații pozitive care pot să încurajeze membrii comunității rome să aleagă educația.

Al doilea tip de activităţi a constat în promovarea antidiscriminării şi schimbării percepţiei vis-à-vis de copii şi tineri romi prin intermediul unei piese de teatru. Piesa de teatru a fost jucată de copii romi şi neromi şi au fost organizate peste 15 reprezentații teatrale (peste 300 de spectatori) în școlile din județele Vaslui și Iași, dar și în spații publice, inclusiv în București. Piesa de teatru există și în varianta filmată şi a fost trimisă către intituţiile de învăţământ, organizații non-guvernamentale din toată țara, inclusiv în comunităţile cu număr mare de romi.

Pentru mai multe informații despre proiectul “Priveşte dincolo de aparenţe” accesaţi site-ul orientat.ro. Pentru citirea articolelor realizate vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.priveste.orientat.ro dar și pagina noastră de Facebook – https://www.facebook.com/AsociatiaADPLUS/.

 

„Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Pentru mai multe informaţii despre Fontul ONG accesaţi adresa www.fondong.fdsc.ro