Hai afară la-nvățare

proiect de educație pentru elevii din regiunea Nord Est

Proiectul Hai afară la-nvățare are ca scop general reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non-formale si informale pentru cresterea ratei de participare la educatie a elevilor din mediul rural si romi, precum si imbunatatirea competentelor personalului didactic pentru a oferi servicii educationale de calitate, orientate spre nevoile elevilor.

In prezent în România

A. Peste 400.000 de copii nu mai merg la scoala. Conform datelor din Raport privind starea invatamantului preuniversitar in 2021, realizat de Ministerul Educatiei, din 2011pana in prezent 451.895 de copii au renuntat la scoala. In ceea ce priveste rata abandonului scolar aceasta a crescut in 2021 la 16,4% (fata de 15,3% in 2019, 15,6% in 2020).

B. Doar patru din cinci copii termina clasa a VIII-a. Datele evidentiaza faptul ca ratele cele mai ridicate ale abandonului se inregistreaza la clasa pregatitoare si clasa I, respectiv clasa a V-a iar cel mai intens fenomen de abandon scolar este in mediul rural, unde 25,4% dintre elevi abandoneaza scoala pana la terminarea gimnaziului. Practic se pierde pana in clasa a 8-a aproape un sfert dintr-o generatie. Conform Raportului privind starea invatamantului datelor statistice abandonului scolar este de 6 ori mai mare in zonele rurale decat in cele urbane (in 2021 abandonat 4,2% dintre elevii din mediul urban comparativ cu 25.4% dintre copii din mediul rural).

C. Copiii cei mai expusi riscului de abandon scolar provin din medii rurale, din familii sarace, din comunitati de romi sau au o dizabilitate

Prin acest proiect ne dorim să realizăm:

1. Reducerea riscului parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru 350 de elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural / comunitatile dezavantajate socio-economic.

2. Imbunatatirea competentelor a 38 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii de servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a unei scoli incluzive prin utilizarea de metode noi de invatare, in special a educatiei non-formale in aer liber.

3. Dezvoltarea de parteneriate intre autoritati locale, institutii de invatamant, ONG-uri din judetul Iasi pentru a dezvolta metode inovatoare de predare- invatare pentru prevenirea abandonului scolar si in vederea asigurarii sustenabilitatii din perspectiva institutionala si/sau financiara.

Grupul țintă al proiectului:

  • min 350 de elevi care vor face parte din grupului tinta ce va participa la activitatile proiectului (– min. 12% din grupul tinta total al proiectului vor fi elevi de etnie roma,- min. 20% din grupul tinta total al proiectului vor fi elevi din mediul rural)
  • min 38 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar obligatoriu (clasele 0-X) astfel 13 cadre didactice de invatamant primar si 25 cadre didactice de invatamant gimnazial.

Principalele activități:

A1. INFORMAREA, SELECTIA SI RECRUTAREA GRUPULUI TINTA

A1.1 Informarea grupului tinta

A1.2 Selectia si recrutarea pe baza unei metodologii care va cuprinde criterii de selectie atat pentru elevii cat si pentru cadrele didactic

A2. AMENAJAREA SPATIILOR NECESARE DERULARII ACTIVITATII SI ACHIZITIONAREA MATERIALELOR NECESARE

A3. IMBUNATATIREA COMPETENTELOR CADRELOR DIDACTICE IN VEDEREA OFERIRII DE SERVICII EDUCATIONALE DE CALITATE INTR-O SCOALA INCLUZIVA

A4. ACTIVITATI PENTRU REDUCEREA PARASIRII TIMPURII A SCOLII PRIN MASURI INTEGRATE DE PREVENIRE SI DE ASIGURARE A OPORTUNITATILOR EGALE PENTRU ELEVII APARTINAND GRUPURILOR VULNERABILE

  • A4.1. SA INVATAM PRINTRE STEJARII SECULARI – program de educatie outdoor pentru elevii scolii Mironeasa
  • A4.2. SA INVATAM PE CELE 7 COLINE ALE IASULUI – program de educatie outdoor pentru elevii Scolii Gimnaziale „Ion Ghica”
  • A4.3. ARIPI CATRE VIITOR – program socio-educational in vederea pregatirii elevilor pentru viata

A5. TRANSFERABILITATE SI SCHIMB DE BUNE PRACTICI

Proiectul are o durată de implementare de 15 luni, în perioada 22 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023 și un buget de 1730456,96 lei din care 17500,75 lei cofinanțare.

ASOCIAȚIA ORIENTAT este implementat în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION GHICA din Iași și ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRONEASA și este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe.

Comunicat de presa

Anunt selectie partener