Echilibru – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași

 

Perioada de desfăşurare: 14.04.2015 – 14.04.2016

Durata Proiectului: 12 luni

Aria de implementare a proiectului: România, mun. Iaşi

Buget: 317.560 €

Solicitant: Consiliul Judeţean Iaşi

Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi

Obiectivul general al proiectului este promovarea în municipiul Iași a egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea de familie.

Obiectivele specifice sunt:

– Îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și cea privată pentru 25 de familii din municipiul Iași care îngrijesc copii cu dizabilități prin crearea unui centru de zi specializat destinat copiilor cu varste intre 0 si 7 ani.

– Creșterea gradului de informare si sensibilizare a opiniei publice din judetul Iași (inclusiv a comunităților de romi) cu privire la importanta egalității de gen.

Grup ţintă:
– 25 de familii, din care minim 5 familii de etnie romă, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au domiciliul în municipiul Iași, au un copil cu dizabilități cu vârsta de până în 7 ani care are recomandare pentru serviciile centrului de zi, doresc să se implice în proiect în scopul echilibrării vieții profesionale cu viața de familie;

– 10 persoane de etnie romă care vor intra în componenţa reţelei interprofesionale pentru combaterea stereotipurilor de gen

– 10 specialişti din institutiile publice sau din ONG-urile din municipiul Iaşi.

Principale activităţi:

  • Amenajarea și dotarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități;
  • Angajarea și specializarea personalului centrului de zi;
  • Oferirea serviciilor în cadrul centrului de zi „Echilibru”: educație și învățare nonformală şi informală, reabilitare și terapie, activităţi recreative şi de socializare , orientare școlară, consiliere psihologică pentru copii și părinții;
  • Crearea unei rețele interprofesionale privind combaterea stereotipurilor de gen formată din specialiști din diverse domenii, inclusiv reprezentanți ai societății civile;
  • Promovarea modelelor de bune practici privind egalitatea de gen – realizarea unui schimb de experiență transnațională în domeniul asigurării egalității de gen și a îmbunătățirii echilibrului profesie-viață privată.

Proiectul este finanțat prin Programul RO11, Mecanismul financiar SEE 2009-2014.

 

Resurse: