AGRI-PRACTIC

proiect de educatie pentru elevi din domeniul agricol din regiunea Nord Est

Proiectul “AGRI-PRACTIC” este un proiect de educatie pentru elevi din domeniul agricol ce are ca scop îmbunătățirea utilității sistemului de educație și formare pentru piața muncii în domeniul agroalimentar prin facilitarea trecerii de la educație la muncă și adaptarea și anticiparea competențelor viitorilor angajați prin participarea la programe de învățare bazate pe muncă.

Corelarea dintre cerințele angajatatorilor și competențele dobândite prin sistemul educațional este esențială, atât pentru creșterea competitivității companiilor cât și pentru dezvoltarea unor locuri de muncă bine plătite pentru viitorii absolvenți. Lipsa competențelor și abilităților solicitate de angajatori în rândul absolvenților de invatamant preuniversitar este principala piedica in angajarea acestora. Prin dezvoltarea de competente profesionale in cadrul stagiilor de practica derulate in parteneriat cu angajatori din domeniul agroalimentar se ating 2 tinte extrem de importante – scade costul cu pregatirea fortei de munca nou angajate pentru angajatorii din domeniul agroalimentar, si creste posibilitatea identificarii de forta de munca pregatita pentru a ocupa un loc de munca imediat dupa incheierea studiilor preuniversitare

Prin acest proiect ne dorim să realizăm:

Obiectivul 1.       Dezvoltarea aptitudinilor si competentelor profesionale a 190 de elevi din invatamantul învățământul secundar și terțiar non-universitar prin participarea la programe de invatare la locul de munca/stagii de practica la agenti economici din domeniul agroalimentar in vederea integrarii pe piata muncii.

Obiectivul 2. Orientarea si consilierea profesionala a minim 190 de elevi din invatamantul preuniversitarînvățământul secundar și terțiar non-universitar in vederea pregatirii acestora pentru viata activa si cresterea adaptabilitatii lor pe piata muncii.

Obiectivul 3. Dezvoltarea de parteneriate intre intreprinderi si institutiIe de invatamant din Regiunea Nord-Est in scopul pregatirii profesionale integrate, conform cerintelor pietei fortei de munca in domenii cu potential competitiv conform SNC in domeniul agroalimentar.

Grupul tinta al proiectului este format din:

  • 190 de elevi din invatamantul preuniversitar învățământul secundar și terțiar non-universitar din domeniile agricol si agroalimentar care participa la activitati de orientare si consiliere profesionala si stagii de practica, in special a celor provenind din mediul rural

Principalele activități:

  • Furnizarea de servicii de orientare si consiliere
  • Dezvoltarea abilitatilor de angajabilitate a elevilor
  • Crearea unui sistem de informare coordonată
  • Organizarea de activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca
  • Targ de locuri de muncă, locuri de practică și mentorat pentru elevi
  • Dezvoltarea colaborării dintre angajatori și unitățile școlare astfel încât acestea din urmă să pregătească elevii în concordanță cu cerințele angajatorilor din domeniul agricol