Munca în străinătate

Munca în Austria – cum poți găsi un loc de muncă

În România – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM: Strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucureşti; tel./fax: 004021.303.98.39; site web: https://www.anofm.ro/, care oferă servicii de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului mobilităţii europene, EURES: https://www.anofm.ro/eures/.

În Austria – Serviciul Public de Ocupare – Arbeitsmarktservice Osterreich (AMS): https://www.ams.at/ Locuri de muncă sunt disponibile în ediţiile de week-end ale cotidienelor, dar şi în săptămânale, ziarele locale şi revistele comerciale, sau pe următoarele site-uri:

Cum se candidează pentru un loc de muncă?

În Austria, pentru a candida la un loc de muncă este necesar să întocmiţi un dosar compus dintr-o scrisoare de intenţie, curriculum vitae cu fotografie, copii ale diplomelor, certificatelor de formare profesională şi, eventual, probe de lucru.

Scrisoarea de intenţie nu trebuie să depăşească o pagină format A4 şi trebuie să exprime pe scurt şi concis motivul pentru care vă interesează un anumit loc de muncă şi de ce credeţi că vi se potriveşte acesta. De asemenea, explicaţi de ce doriţi să lucraţi în Austria.

CV-ul se poate realiza https://europa.eu/europass/

Cum este reglementată recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor?

În Austria recunoaşterea diplomelor/calificărilor profesionale depinde de domeniul de pregătire profesională/de activitatea pe care o întreprinde lucrătorul. Există mai multe categorii şi tipuri de proceduri:

– recunoașterea profesională (acreditare profesională) a profesiilor reglementate în sensul directivei europene 2005/36/CE;

– recunoaşterea diplomelor şi certificatelor obţinute în instituţii de învăţămând din afara statului austriac prin compararea curriculei austriece cu cea din statul respectiv.

În anumite cazuri, în această situaţie, este posibil să fie necesare susţinerea unor examene suplimentare.

– validarea gradelor academice şi a diplomelor;

– acreditarea certificatelor de competenţă profesională. Informaţii suplimentare pot fi accesate pe web site-ul https://www.berufsanerkennung.at/

Cum este realizată încadrarea – contractul de muncă?

În Austria, vârsta minimă legală de la care se poate munci este de 15 ani, după încheierea perioadei de studiu obligatorie. Există excepţii în ceea ce îi priveşte pe tinerii care lucrează ca ucenici sau sunt integraţi într-un program de training profesional. Copiilor şi tinerilor sub 18 ani le este aplicabilă legislaţia de protecţie a copiilor şi tinerilor.

Munca cu timp parţial de lucru este larg răspândită în comerţ, iar cea sezonieră, în turism, (hoteluri, restaurante, catering), agricultură şi silvicultură. În domeniul imobiliarelor, se practică contractele de muncă pe durată determinată.

Costul vieții

  • Cheltuielile lunare de închiriere sunt cele mai scumpe în landul Saltzburg şi cele mai ieftine in Burgenland.
  • Cheltuielile lunare de întreţinere a locuinţei sunt cele mai ridicate în landurile Salzburg şi Tirol şi cele mai scăzute în Carintia.
  • În Austria reglementările legale în materie de închiriere sunt prevăzute în Legea privind închirierea.

Costurile cu energia (gaze şi energie electrică), costurile locuinţelor şi costul de benzină, motorină şi uleiul pentru încălzire au crescut în ultimii ani; costul de petrecere a timpului liber, hobby-uri şi sport şi de locuinţe şi de energie este relativ mare în comparaţie cu media UE.

Dacă doriți mai multe informații despre Munca în străinătate accesați Mini-Ghidul Munca în străinătate – Austria.