Înscrierea preşcolarilor în clasa pregătitoare în Anul 2019

Începe înscrierea  în clasa pregătitoare!

Anul şcolar 2019 – 2020 se apropie cu paşi repezi. Dvs., părinţii, aţi ajuns într-o etapă în care deveniţi conştienţi că al vostru copil va deveni elev.

Pentru ca totul să fie mai uşor aveţi aici câteva informaţii care să vă ajute la înscrierea copilului în clasa pregătitoare.

Informaţii pe care e bine să le ştiti dacă doriţi să vă înscrieţi copilul în clasa pregătitoare în anul 2019

 1.  Dacă copilul dvs. va împlini 6 ani după 1 septembrie 2019 este necesară Evaluarea psihosomatică.
 2. 4 martie 2019, este data la care începe înscrierea copiilor de 5-6 ani în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020.
 3. Înscrierea se va face prin depunerea unei cereri de către un părinte sau tutore.

 

Informaţii despre evaluarea psihosomatică şi ce se presupune aceasta

 • Copii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2019 pot să urmeze clasa pregătitoare numai după ce trec printr-o evaluare psihosomatică.
 • Durează 20 de minute
 • La grădiniţele de stat, această evaluare se va realiza în cadrul grădiniţei
 • Evaluarea psihosomatică se realizează în perioada 26 februarie – 20 martie 2019, iar rezultatul NU poate să fie contestat.
 • Părinții trebuie să fie alături de copii în momentul în care se desfășoară această activitate. Trebuie să aibă copia certificatului de naștere, precum și documentul medical care atestă că fiul/fiica este apt pentru școală sau clinic sănătos

Această evaluare este o simplă testare care, prin 20 de întrebări, se verifica dacă copilul este pregătit pentru a merge la şcoală. Prin această evaluare se vor identifica copii care pot sau nu pot să facă faţă programului de şcoală.  La finalul evaluării, psihologul va da o recomandare.

Fără recomandare, părintele nu îl poate înscrie la școală pe copil.

La ce trebuie să fie părinții atenți înainte de a lua o decizie privind școlarizarea? (mai ales când copilul nu are împlinită vârsta de 6 ani)

Puneti-vă următoarele întrebări pentru a fi convinşi că decizia privind şcolarizarea copilului este cea mai buna:

 1. ” Copilul ar vrea să meargă acum la școală? E curios?”
 2. Care este capacitatea lui de concentrare? Se implică cu plăcere?
 3. S-ar plictisi să repete un an la grădiniță?
 4. Care ar fi poziția lui în grupul de la grădiniță ca fiind cel mai mare, lăsat în urmă?
 5. Ar prefera să meargă la școală împreună cu colegii de care s-a atașat deja?
 6. Părinții/familia se vor/va descurca cu mersul la școală, luatul de la școală, prânzul, temele etc.

Înscrierea în clasa pregătitoare 2019 – 2020

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august inclusiv vor fi înscriși la școală, în clasa pregătitore. În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie 2019 – 31 decembrie 2019, părinții sau tutorele legal pot decide dacă vor sau nu să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare, dar numai dacă  dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Părintele poate opta:
1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care
copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

 • Prima etapă – 4 – 22 MARTIE

Părinţii completează la unitatea de învățământ cererile-tip de înscriere prin care solicită înscrierea copiilor. Validarea cererilor se va realiza zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri). Părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

– 29 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă

 • A doua etapă – 2 – 8 APRILIE

Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea
urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.

Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

– 11 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-uril inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă.

Care sunt criteriile de departajare pe care şcolile le aplică dacă numărul de copii este superior numărului de locuri:

I. Criterii generale:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
II. Criterii specifice:
a) Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
b) Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către
părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială,
financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Dacă doriţi să aveţi acces la aceste informaţii le puteţi descărca de aici.