Ghidurile HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE!

Proiectul Hai afara la-nvatare! a reusit, în perioda ianuarie-decembrie 2023, să ofere servicii educaționale pentru peste 400 de elevi din mediul urban și rural. Proiectul și-a propus să sprijine minim 112 din mediul rural si minim 42 de elevi romi prin implementarea unor programe de învățare non-formală outdoor care să contribuie la: prevenirea părăsirii timpurii a școlii și scăderea riscului de abandon scolar, creșterea implicării elevilor în activități de învățare, dezvoltarea abilităților necesare unei vieți independente, creșterea gradului de integrare educațională a elevilor, creșterea performanțelor școlare ale elevilor aflați în risc de abandon.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu două școli gimnaziale din județul Iași: Școala Gimnazială Slobozia (comuna Voinești) și Școala Gimnazială Ion Ghica (Iași).

Activitățile educaționale outdoor au fost organizate pe 3 mari teme:

– EDULab a cuprins activități menite să dezvolte abilitatile de raționare, aplicarea cunoștințelor din sfera matematicii, cunoașterea mediului, știinta aplicată.

– POVEȘTI PENTRU SUFLET în cadrul căreia au fost realizate activități activ-participative, interactive menite să dezvolte abilități de literație, înțelegere a textului, îmbunătățirea limbajului pentru dezvoltarea auto-exprimarii, a abilitățior sociale, relaționare, empatie, altruism.

– COPIII AU TALENT – activități sportive și artistice (desen, muzica, dans etc.).

Pe lângă aceste activități au fost realizate și:

  • activități de orientare si consiliere a elevilor, inclusiv activități pregatitoare pentru tranzitia scolara, cu accent pe elevii care trec in ciclul gimnazial inferior/superior.
  • activități educationale pentru prevenirea parasirii timpuri a scoli prin sport, arta, educatie in aer liber si alte activitati care dezvolta talentele copiilor, spiritul de echipa, creativitatea, leadership.
  • activități de educație pentru viață sănătoasa, inclusiv ateliere de gătit pentru dezvoltarea abilităților de viață independente.
  • activități de educatie pentru nediscriminare- toti elevii au participat la cel putin 1 activitate de informare despre ce discriminarea, bullying-ul, inclusiv cyber-bulling

38 de cadre didactice din cele 2 școli partenere au participat la un curs de dezvoltare a competențelor de realizare și susținere de activități non-formale în aer liber.

Pentru că activitățile noastre s-au bucurat de o reală apreciere în rândul copiilor credem că ar fi util ca și în alte școli să fie aplicate astfel de metode și copii să realizeze macăr din când în când activități de învățare în aer liber sau în alte spații decât sala de clasă – muzee, bibliotecă, centru comunitar, biserici, curtea școlii, etc.

Pentru cei interesați să aplice astfel de activități puteți descărca un ghid de activități non-formale outdoor pentru elevii din ciclu primar de aici și pentru elevi din ciclul gimnazial de aici.

Activitățile proiectului Hai afară la-nvățare! au fost finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 finanțat prin Fondul Social European.