Finanțare nerambursabilă pentru antreprenori 2022

Ce este o finanțare nerambursabilă?

Finațările nerambursabile pot fi un start bun pentru un proaspăt absolvent în căutarea propriul drum în domeniul antreproriatului.

Finanțarea nerambursabilă este un ajutorul financiar ce poate acoperi în întregime sau doar parțial investiția necesară descrisă de antreprenor într-un proiect/cerere de finanțare.

Cu alte cuvinte, este o sumă de bani pe care un antreprenor o poate cere de la autorități pentru a demara o afacere sau pentru a dezvolta o afacere. De ce este suma nerambursabilă? Pentru că, dacă nu apar probleme, antreprenorul nu trebuie să o dea înapoi.

De regulă, finanțarea nerambursabilă în cadrul unui proiect nu acoperă în întregime valoarea investiției, astfel că și beneficiarul proiectului va trebui să asigure, la rândul său, resurse financiare proprii (cofinanțare). Chiar și atunci când ajutorul financiar acordat de către finanțator este de 100%, el se referă doar la anumite tipuri de cheltuieli, denumite întotdeauna drept cheltuieli eligibile. Prin urmare, cheltuielile care nu se regăsesc în această categorie sunt denumite cheltuieli neeligibile și vor fi în întregime finanțate de către antreprenor din fonduri proprii.

Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru anul 2022

Submăsura 9.1 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol  

Apel deschis de către Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.

Finanțare oferită: 

  • Grupurile de producători pot primi finanțare de până la 100.000 de euro / an. Sprijinul este forfetar, degresiv și plătit în tranșe anuale și nu trebuie să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate

Termen-limită pentru aplicare: 

Criterii de eligibilitate: 

  • Beneficiarii sunt grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru sectoarele: culturi de câmp, horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol), creșterea animalelor și păsărilor, mixte.

Cum aplici: 

Programul de digitalizare a IMM-urilor 

Programul Național de digitalizare a IMM-urilor cuprinde două tipuri de finanțare: 

  • fondurile pentru IMM-urile non-IT (digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decât TIC) care vor să se digitalizeze. Data orientativă de deschidere a înscrierilor pentru aceste fonduri ar fi 5 decembrie 2022, însă ghidul este încă în consultare publică.
  • fondurile pentru IMM-urile IT care au nevoie de bani să dezvolte tehnologii inovatoare și care au putut aplica pentru fonduri până la finalul anului 2020. Pentru acestea, perioada de depunere a proiectelor s-a încheiat în data de 2 noiembrie 2020, ora 18:00. 

Cu ajutorul fondurilor, IMM-urile non-IT (care nu au niciun cod CAEN din acestă arie) vor putea să-și achiziționeze calculatoare, software, să-și facă site-uri, să contracteze servicii de consultanță IT, instruire informatică, să implementeze soluții de semnătură electronică, etc. Valoarea finanțărilor nerambursabile ar fi între 20.000 – 100.000 de euro.

Poți accesa informații despre forma proiectului aici, așa cum a fost anunțată la începutul lunii februarie 2021. Între timp, pe 4 octombrie 2022, ghidul specific de finanțare al apelului a pornit spre consultare publică, consultare care s-a prelungit până pe 18 noiembrie 2022. Momentan poți descărca proiectul de Ghid al solicitantului, alături de planul de afaceri și alte anexe.

Star-Tech Innovation (Noul program Startup Nation)

Pentru a treia ediție a programului StartupNation, redenumit în forma sa curentă Star-Tech Innovation, Ghidul Solicitantului și calendarul sunt în lucru. 

Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovatoare prin granturi cu o valoare estimată la 42.000 de euro, care vor reprezenta între 80 și 90% din valoarea totală a proiectului. Din datele oficiale publicate pe site-ul programului, vor fi eligible afacerile:

  • create dupa ianuarie 2017 
  • din domenii de activitate ca: producția (industii de prelucrare), creativitatea, comerțul, și cele care oferă servicii, programare IT, industrii inovatoare
  • fără datorii la bugetul local, de stat
  • care funcționează sub forma de SRL-D / SRL

Start Up Rural 2022 – PNDR 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale

Program de acordare de fonduri pentru afaceri neagricole la sate, mai exact, sprijinirea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici, în vederea dezvoltării economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii saraciei în mediul rural.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile poate ajunge până la 70.000 de euro. Ghidul sintetic al submăsurii 6.2 poate fi descărcat de aici

Start Up Rural 2022 – PNDR 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Program care urmărește finanțarea firmelor din mediul rural (inclusiv startup-uri) prin investiții în echipamente, utilaje, construcții de hale industriale, precum și dotarea acestora.

În cadrul acestui program se pot obține maxim 200.000 de euro – 70% finanțare nerambursabilă, respectiv 90% pentru activități de producție, sănătate sau agroturism. Ghidul sintetic al submăsurii 6.4 poate fi descărcat de aici

De știut înainte să aplici

Despre fondurile nerambursabile 

  • Fiecare proiect care oferă fonduri nerambursabile funcționează diferit – de exemplu, în unele cazuri, este nevoie să co-finanțezi un anumit procent din proiect (așadar grantul nu acoperă întotdeauna în întregime nevoile afacerii tale).
  • Există particularități pe care trebuie să le iei în considerare: de exemplu, calendarul virării banilor în conturile afacerilor finanțate (tranșe sau suma integrală), criteriile care sunt luate în considerare în momentul evaluării fiecărei aplicații (pe care trebuie să le reperezi și înțelegi integral), documentația și justificările de care e nevoie (atât la începutul procesului, cât și după acordarea fondurilor).