Politica privind protecția copilului

Adoptat de: Consiliul Director al Asociației Orientat

Scopul politicii

Această politică prezintă angajamentul nostru de a proteja toți copiii care intră în contact cu organizația noastră, indiferent de abilități, etnie, credință, sex, sexualitate și cultură. Programele organizației se adresează tinerilor și copiilor ca fiind grupul țintă principal, însă majoritatea activităților care implică tinerii și copii se desfășoară prin intermediul și în prezența profesorilor și școlilor în care aceștia predau. Profesorii și școlile partenere sunt o garanție că activitățile desfășurate de Asociația ORIENTAT sunt făcute în deplină siguranță. In general, in activitățile in care sunt implicați copii si tinerii sunt implicați aparținătorii, profesorii , serviciile  publice locale (ex. Biblioteca, căminul cultural)  pentru a oferi garanții de siguranță.

In programele si campaniile care adresează violenta domestica sunt cooptați ca și parteneri, serviciile publice sau private acreditate sau licențiate de asistenta sociala.

“prin copil se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabilește limita majoratului sub această vârstă.”

Principii directoare

ASOCIATIA ORIENTAT aderă la următoarele principii cu privire la protecția copilului, principii rezultând în principal din UNCRC, din legislația relevantă, din politicile europene și din practica statelor și organizațiilor în această materie:

  • Nediscriminare: Toți copiii, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naționalitate, apartenență etnică sau origine socială, de situația materială, incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de statutul dobândit ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai copilului trebuie să beneficieze de o protecție egală împotriva oricărui prejudiciu
  • Interesul superior al copilului: Interesul copilului va prevala și va fi luat în considerare ca primordial în toate acțiunile și deciziile care îl privesc (indiferent de sfera publică sau privată), luând în considerare siguranța, bunăstarea și nevoile de dezvoltare ale acestuia.
  • Responsabilizarea și participarea: Copiii au dreptul de a fi ascultați, de a-și exprima opiniile și de a participa la deciziile care îi privesc, promovându-se împuternicirea și implicarea activă a acestora în chestiuni care privesc siguranța lor.
  • Prevenire și intervenție timpurie: trebuie să existe mecanisme pentru a preveni orice vătămare a copiilor și măsuri de intervenție timpurie pentru a aborda riscurile potențiale înainte ca acestea să se agraveze.
  • Consimțământul în cunoștință de cauză: Părinții sau reprezentanții legali trebuie să fie informați și să își dea consimțământul pentru activitățile în care sunt implicați copiii lor, pentru activitățile în care sunt implicați copiii lor, asigurându-se transparența și colaborarea în eforturile de protejare.
  • Confidențialitate și viață privată: Informațiile legate de aspectele legate de protecția copilului ar trebui tratate cu cea mai mare confidențialitate, respectând viața privată a copilului și a familiei acestuia, echilibrând în același timp necesitatea unei divulgări adecvate pentru a proteja copilul.
  • Formarea personalului: Personalul care interacționează cu copii trebuie să beneficieze de activități de conștientizare privind politicile și procedurile de protecție a copiilor
  • Sensibilitate culturală și diversitate: Politica de protecție a copilului trebuie să recunoască și respecte diversele medii culturale, abordând nevoile Orientate ale copiilor din diferite comunități.
  • Responsabilitate și supraveghere: Stabilirea unor mecanisme de punere în aplicare a politicii de protecție a copiilor, cu mecanisme de supraveghere pentru monitorizarea conformității și abordarea promptă a oricărei încălcări.
  • Abordare interjecțională: Recunoașterea impactului unei serii de factori interconectați care influențează protecția copilului, inclusiv condițiile socio-economice, educația, sănătatea și sprijinul comunității.

Conținutul complet al Politicii privind protecția copilului adoptată de Consiliul Director al Asociatiei Orientat poate fi studiat aici.