Demarare proiect “Echilibru – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași”

Va anunţăm că începând cu data de 14.04.2015, Asociaţia AD PLUS Iaşi implementează proiectul “Echilibru – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași” în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi (în calitate de promotor de proiect) şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (în calitate de partener).

Proiectul este un proiect cofinanţat prin programul RO 11 – Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului Între viața profesională și viața privată în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi îşi propune următoarele:
– Îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și cea privată p e n t r u 2 5 d e f a m i l i i d i n municipiul Iași care îngrijesc copii cu dizabilități prin crearea unui centru de zi specializat destinat copiilor cu vârste între 0 şi 7 ani
– Creșterea gradului de informare şi sensibilizare a opiniei publice din judetul Iași (inclusiv a comunităților de romi) cu privire la importanţa egalității de gen.

Mai multe informaţii se pot obţine accesând site-urile:

Echilibru – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași

sau descărcând următorul pliant