De unde începe responsabilitatea socială

Doi la sută din impozitul tău transformați în 100% BINE

Probabil că, la fel ca noi toți, conștintizezi și tu că sunt în jurul tău multe probleme sociale care trebuie rezolvate. Fie că vorbim de programe sociale pentru copiii defavorizați, sau de activități de ecologizare și replantare a zonelor defrișate, pe fiecare dintre noi ne emoționează și mobilizează subiecte diferite, în funcție  de experiența noastră personală.

Un lucru foarte simplu pe care îl poate face fiecare dintre noi e să redirecționeze 2% din impozitul pe profit (sau 3,5% dacă vorbim de organizații cu servicii sociale acreditate) către  o problemă socială pe care ne dorim să o vedem rezolvată.  De regulă de acest gen de servicii se ocupă organizațiile nonguvernamentale, de altfel singurele, alături de biserică, care pot beneficia de această modalitate de susținere în calitatea ta de persoană fizică. Dacă știi deja organizația pe care vrei să o susții, sigur găsești pe site-ul lor formularul de redirecționare parțial completat cu datele organizației și contul bancar. Dacă nu știi încă  o organizație care se ocupă de problema socială pe care ți-o dorești rezolvată, o simplă căutare în mediul online te poate ajuta să le identifici pe cele din zona ta. Poți oricând să le ceri informații despre ceea ce fac sau să le faci o vizită.

Aceste prevederi sunt reglementate prin Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, care permite contribuabililor să redirecționeze cota de 2% sau 3,5 % din impozitul pe venit plătit în anul anterior.

Este esenţial ca Formularul 230 sau formularul 200 sa fie depuse la Administraţia Financiara fie direct de dumneavoastră sau de organizația pe care o susțineți până pe 31 Iulie 2019.

Dacă vrei să descarci cele două formulare le poți găsi pe site-ul ANAF, inclusiv în format editabil – https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html

Deși legislația în vigoare prevede faptul că formularele 230 trebuie depuse la ANAF de catre contribuabilul care face donatia, administratia financiara accepta colectarea si depunerea la comun a formularelor de catre ONG-uri sau unitati de cult.

Practic, declaratiile pot fi centralizate si depuse la ANAF de catre ONG-uri, fără să fie necesară depunerea individuală de câte fiecare contribuabil in parte. Cererile sunt depuse la administrația financiara de către reprezentații ONG-urilor/unităților de cult în baza unui borderou și își asumă responsabilitatea privind sancțiunile pentru falsul în acte.

In plus, conform OUG nr. 18/2018, contribuabilii pot sa opteze pentru retinerea si plata acestor sume direct de catre angajator.

Ca sa evite situatiile in care declaratiile sunt depuse in numele altui contribuabil, Fiscul va trimite o instiintare catre persoanele fizice prin care ii va informa cu privire la directionarea cotei de 2% sau 3,5%  din impozit. Aceasta prevedere este inclusa in Ordinul ANAF nr.1.003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230.

Contribuabilii au la dispozitie 30 de zile sa anunte administratia financiara in cazul in care exista inadvertente referitoare la completarea formularului sau a fost semnalata o situatie de fals in acte.

Cum poate fi depus formularul 230 

Formularele 230 pot fi depuse astfel: 

  • direct la ghiseul administratiei financiare de care aparții
  • la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
  • online, prin serviciul SPV (Spatiul Privat Virtual) pe pfinternet.anaf.ro
  • online, semnat electronic cu certificatul digital calificat pe decl.anaf.mfinante.gov.ro

După depunerea cererii, sumele donate prin redirecționarea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul anual vor fi virate in cel mult 90 de zile.

Microintreprinderile – când și cum pot redirecționa sumele de bani 

Pentru că ai intrat în rândul antreprenorilor este bine să șii că începînd cu anul 2018, și microîntreprinderile pot face deduceri din impozitul datorat statului, dupa cum prevede OUG nr. 25/2018, în vigoare din 30 martie 2018. Mai exact, firmele pot deduce până la 20% din impozitul trimestrial pe venituri, începand cu al doilea trimestru al anului curent.

Acestea au obligația sa depună o declarație informativă anuală cu privire la sponsorizările acordate, pentru anul în care au fost acordate sponsorizările și pentru cel în care se fac deduceri din impozit pentru sumele reportate. În cazul în care firmele nu scad sponsorizările din impozitul aferent trimestrului în care au acordat sumele de bani, acestea vor fi reportate în următoarele 28 de trimestre.

Microîntreprinderile care să încadrează în categoria impozitării pe venit sunt firmele care au obținut venituri sub un milion de euro în anul precedent. Firmele cu un capital social mai mare sau egal cu 45.000 de lei și cel puțin doi angajați pot să opteze pentru aplicarea impozitului pe profit din al II-lea trimestru al anului in curs.

Începând cu aprilie 2019 posibilitatea microfirmelor de a face deduceri din impozitul pe venituri a fost extinsă. Cu alte cuvinte, sponsorizările care se pot deduce din impozit pot fi făcute la mai multe entități nonprofit decât până acum.

„Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări (…) pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (…), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective”.

Totuși, trebuie remarcată stabilirea înființării unui registru al entităților și unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Practic, aceasta este o nouă condiție pentru ca sponsorizările să poată fi deduse din impozit, în condițiile în care până acum n-aveam un asemenea registru.

Registrul a fost înființat recent de către Fisc, prin ordin al președintelui instituției, și poate fi accesat online aici: https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/. Astfel, entitățile sunt înscrise în registru la cerere, însă numai dacă îndeplinesc anumite condiții:

  • desfășoară activitate în domeniul pentru care s-au înființat (declarație pe propria răspundere);
  • și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative;
  • n-au datorii la stat mai vechi de 90 de zile;
  • au depus situațiile financiare anuale;
  • n-au fost declarate inactive

Sumele nededuse din impozit se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. „Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”, este prevăzut în Codul fiscal.

Ce presupune procesul de redirecționare 

Posibilitatea firmelor de a deduce sponsorizările a fost introdusă în aprilie 2018, pe baza unei declarații fiscale care trebuie depusă periodic de către microfirmele care fac sponsorizări. În cazul firmelor care vor să susțină o organizație non profit se va încheia un contract de sponsorizare care va specifica suma direcționată către organizație. Suma se direcționează direct de către firmă în contul organizației respective. Sponsorizările pot fi direcționate către orice cauze, cu condiția ca organizația care se ocupă de acea cauză să fie înreigstrată în Registrul special de la ANAF. Indiferent că vorbim de organizații care construiesc spitale (https://www.daruiesteviata.ro/proiect/primul-spital-de-oncologie-si-radioterapie-pediatrica-din-romania/) sau de organizații care veghează pentru o guvernare bună (https://www.declic.ro/) orice cauză alegeți să susțineți este cel mai simplu mod de a vă implica în campanii de responsabilitate socială sau dezvoltare durabilă.