Selecția cadrelor didactice care participă la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului Victoria se Educă!

În cadrul proiectului “Victoria se educă” se vor organiza cursuri de formare pentru cadrele didactice.

 

Unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus prin proiectul finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Victoria se educă! a fost să creștem competențele profesionale ale cadrelor didactice. Cadrele didactice care pot participa la aceste cursuri sunt din cadrul celor 3 școli implicate în proiect (Școala profesională Ionel Teodoreanu Victoria, Școala Profesională Focuri, Școala gimnazială Petru Poni Cucuteni). Pe lângă dezvoltarea profesionala a acestor cadre didactice ne dorim să îi ajutăm să se dezvolte personal.

Ce cursuri de formare se vor organiza?

În cadrul proiectului se vor organiza două categorii de cursuri care vizează:
1. Dezvoltarea de competențe transversale – ca urmare a nevoii identificate la nivelul cadrelor didactice din cele 3 unitati scolare partenere se vor organiza cursuri de dezvoltare a competențelor transversale:
– Curs de Limbi străine pentru cadrele didactice
– Curs de competențe TIC în predare
2. Dezvoltarea competențelor profesionale
– Curs pentru cadrele didactice de educație parentală și implicarea părinților în activitățile educative
– Curs pentru cadrele didactice având tematica Sănătății mentale, recunoașterea emoțiilor, comunicare non-violentă
– Curs Metode de predare interactive și activ-participative
– Curs Metode și tehnnici de evaluare creativă.
Toate cursurile organizate în cadrul proiectului vor avea un puternic caracter aplicativ, astfel încât informațiile și cunoștințele dobândite să poată fi aplicate în lucrul cu elevii, părinții dar și în echipele de profesori din cadrul școlii.
Condițiile de participare pentru cadrele didactice din cele 3 școli partenere sunt disponibile în cadrul metodologiei elaborate în cadrul proiectului pentru selecția cadrelor didactice este disponibilă aici: metodologie-selectie-grup-tinta_Cadre-didactice.