Cum facem școli prietenoase

CUM CREȘTEM COPIII IMPLICAȚI ÎN COMUNITATE

Copiii mai implicați în comunitate vor fi mai implicați și în activitățile școlare.

Dacă ești cadru didactic poți organiza o vânătoare de comori din comunitate, cu ajutorul elevilor. Acest tip de activitate nu doar că va dezvolta abilități și competențe noi în rândul elevilor, dar va contribui și la o creștere semnificativă a implicării elevilor în viața comunității.

O parte din competențele care se pot dezvolta cu ajutorul vânătorii de comori la nivel local sunt:

  • Competenţa de a învăţa să înveţi. (metacogniţia) Autonomia în învăţare este încurajată în cazul acestei abordări atât prin competenţa generală propusă, cât şi prin faptul că gestionarea propriei învăţări este stabilită la conţinuturile învăţării, dar şi prin strategiile şi metodele propuse a fi utilizate, strategii şi metode care implică elevii în procesul de învăţare, îi stimulează să îşi asume noi responsabilităţi, să reflecteze asupra propriului proces de învăţare, să evalueze activitatea lor şi a colegilor, să identifice aspectele care necesită ameliorare; – conţinuturi care stimulează reflecţia asupra cunoaşterii, gândirea critică, interpretarea datelor, etc.
  • Sensibilizare şi exprimare culturală. Activitățile, prin finalităţile sale, conţinuturile şi modalităţile de aplicare – stimulează creativitatea elevilor şi a cadrelor didactice. Prin modul de generare a temelor, prin multiplele posibilităţi de abordare a acestora, programa reprezintă o provocare pentru creativitatea didactică şi pentru inovaţie.
  • Competenţe digitale. Elevii învaţă, folosind tehnologia, să realizeze prezentări Powerpoint, fişiere media, căutare de date utilizând internet-ul, comunicare cu comunitatea construind pagini de facebook sau alte asemenea produse, să comunice cu colegii, partenerii sau profesorul, utilizând email-ul, forum-ul sau chat-ul etc.
  • Competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice. Valorile şi atitudinile promovate de programa şcolară sunt strâns legate de dezvoltarea acestei competenţe-cheie, care are un substrat axiologic evident. Lucrând în echipă, căutând soluţii la probleme, experimentând, elevii învaţă respecte punctul de vedere al celorlalţi, să valorizeze contribuţia fiecăruia, să se sprijine reciproc în procesul de învăţare, să se implice în probleme de interes general.
  • Competenţe antreprenoriale. Pentru a realiza un proiect de serviciu în folosul comunităţii, elevii ajung să îşi formeze competenţe din sfera managementului de proiect (construcţia unui plan de valorizare a patrimoniului local, analiza comunităţii, investigarea beneficiarilor înainte şi după proiect, planificarea proiectului, a bugetului, evaluarea impactului proiectului în comunitate etc), pe care apoi le vor putea transfera în zona antreprenorială.

Alte idei care pot fi folosite pentru activarea comunitară le puteți afla de aici. Material realizat în cadrul proiectului Victoria se educă, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.