COMUNICAT DE PRESĂ Finalizarea proiectului “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE” cod SMIS: 153011

Activități educaționale atractive pentru 400 de elevi din 2 școli din jud Iași

ASOCIAȚIA ORIENTAT în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION GHICA din Iași și ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA (comuna Voinești, județul Iași) anunță finalizarea proiectul “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE!”, ID 153011, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe. Proiectul a avut o durată de implementare de 15 luni, în perioada 22 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023 și un buget de 1730456,96 lei din care 17500,75 lei cofinanțare.

Scopul proiectului “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE!” a fost de a reducere riscul părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire pentru 402 de elevii apartinand grupurilor vulnerabile și de a îmbunătăți competențele a 38 de cadre didactice din învățământul preuniversitar în vederea oferirii de servicii educaționale de calitate, în special a educației non-formale outdoor.

În cadrul proiectului au fost implicați 402 de elevi, din care 243 din mediul rural si 91 de elevi de etnie roma au avut  acces la activități de învatare outdoor, cu accent pe nevoile lor de învățare, într-un cadru incluziv, nediscriminatoriu și  38 de cadre didactice din scolile implicate în proiect și-au îmbunătățit competențele profesionale prin participarea la activități de formare profesională în vederea dezvoltării de noi modalități de predare și învățare incluzivă.

Activitățile educaționale outdoor au fost organizate pe 3 mari teme:

EDULab a cuprins activități menite să dezvolte abilitatile de raționare, aplicarea cunoștințelor din sfera matematicii, cunoașterea mediului, știinta aplicată.

POVEȘTI PENTRU SUFLET în cadrul căreia au fost realizate activități activ-participative, interactive menite să dezvolte abilități de literație, înțelegere a textului, îmbunătățirea limbajului pentru dezvoltarea auto-exprimarii, a abilitățior sociale, relaționare, empatie, altruism.

COPIII AU TALENT – activități sportive și artistice (desen, muzica, dans etc.).

Pe lângă aceste activități au fost realizate și: activități de orientare si consiliere a elevilor, inclusiv activități pregatitoare pentru tranzitia scolara, cu accent pe elevii care trec in ciclul gimnazial inferior/superior, activități educationale pentru prevenirea parasirii timpuri a scoli prin sport, arta, educatie in aer liber si alte activitati care dezvolta talentele copiilor, spiritul de echipa, creativitatea, leadership, activități de educație pentru viață sănătoasa, inclusiv ateliere de gătit pentru dezvoltarea abilităților de viață independente, activități de educatie pentru nediscriminare- toti elevii au participat la cel putin 1 activitate de informare despre ce discriminarea, bullying-ul, inclusiv cyber-bulling.

Pentru mai multe informații despre proiect vizitați paginawww.orientat.ro, https://www.facebook.com/AsociatiaOrientat sau ne puteți scrie pe email: office@orientat.ro