COMUNICAT DE PRESĂ

Activități educaționale atractive pentru elevii din 2 școli din jud Iași

ASOCIAȚIA ORIENTAT în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION GHICA din Iași și ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRONEASA anunță demararea proiectul “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE!”, ID 153011, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe.

Prin proiectul “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE!” se dorește reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire pentru 350 de elevii apartinand grupurilor vulnerabile și îmbunătățirea competențelor a 38 de cadre didactice din învățământul preuniversitar în vederea oferirii de servicii educaționale de calitate, în special a educației non-formale outdoor.

Activitățile proiectului se vor axa pe derularea de activități educaționale outdoor organizate pe 3 mari teme:

  • EDULab care va cuprinde activități ce dezvoltă cunoștințele din sfera matematicii, cunoașterea mediului, știintelor;
  • POVEȘTI PENTRU SUFLET va cuprinde activiăți menite sa dezvolte abilități de literație, înțelegere a textului, îmbunătățirea utilizării limbajului, auto-exprimarii dar si a abilitatior sociale;
  • TALENTE ȘI MIȘCARE va cuprinde activitati din sfera sportiva si artistica (desen, muzica, dans etc.).

Proiectul are o durată de implementare de 15 luni, în perioada 22 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023 și un buget de 1730456,96 lei din care 17500,75 lei cofinanțare.

In cadrul proiectului:

350 de elevi, minim 112 din mediul rural si 42 de elevi de etnie roma, vor avea acces la activități de învatare outdoor, cu accent pe nevoile lor de învățare, într-un cadru incluziv, nediscriminatoriu.

38 de cadre didactice din scolile implicate în proiect își vor îmbunătăți competențele profesionale prin participarea la activități de formare profesională în vederea dezvoltării de noi modalități de predare și învățare incluzivă.

Datele de contact

Solicitant Asociația Orientat Orientat.ro https://www.facebook.com/AsociatiaOrientat E-mail: office@orientat.ro Persoana de contact: Ghenghea Monica Telefon: 0742 241 990 Partener: Școala Gimnazială Ion Ghica Iași http://scig.ro/ https://www.facebook.com/ScoalaIonGhicaIasi ionghica24@yahoo.com Persoană de contact: Cozma Raluca    

COMUNICAT DE PRESĂ