Cine va beneficia de activitățile proiectului Hai afară la-nvățare?

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru creșterea ratei de participare la educație a elevilor din mediul rural și romi, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic pentru a oferi servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile elevilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • de a reduce riscul parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru 350 de elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural / comunitatile dezavantajate socio-economic.â
 • să îmbunătățim competentele a 38 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii de servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a unei scoli incluzive prin utilizarea de metode noi de invatare, in special a educatiei non-formale in aer liber.
 • să dezvoltăm parteneriate intre autoritati locale, institutii de invatamant, ONG-uri din judetul Iasi pentru a dezvolta metode inovatoare de predare- invatare pentru prevenirea abandonului scolar si in vederea asigurarii sustenabilitatii din perspectiva institutionala si/sau financiara

In cadrul proiectului:

 • 350 de elevi, minim 112 din mediul rural si 42 de elevi de etnie roma, vor avea acces la activitati de invatare outdoor, cu accent pe nevoile lor de invatare, intr-un cadru incluziv, nediscriminatoriu.
 • 38 de cadre didactice din scolile implicate in proiect isi vor imbunatati competentele profesionale prin participarea la activitati de formare profesionala si prin dezvoltarea de noi modalitati de predare si invatare.

Prin măsurile adoptate proiectul va contribui la:

 • Reducerea și prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor aflați în situație de risc
 • Creșterea nivelului educațional al elevilor pentru a face față mai bine cerințelor educaționale din sistemul formal
 • Cresterea calității actului educational și a rezultatelor învățării;
 • Introducerea educației non-formale (inclusiv in format outdoor) în proiectarea și desfășurarea activității didactice la fiecare obiect de studiu; proiectarea activităților educative extracurriculare ca aplicații concrete a cunoștințelor acumulate și a abilităților și competențelor formate în cadrul obiectelor de studiu;
 • Stimularea interesului elevilor si a cadrelor didactice de a se implica in proiecte si programe educative, extrascolare si extracurriculare;
 • Creșterea ratei promovabilității scolare;
 • Ridicarea calității resursei umane din sistemul educațional prin participarea la programe de formare;
 • Asigurarea sustenabilitatii proiectelor educative prin constientizarea comunității cu privire la potențialul pe care programele educaționale le au asupra formării copiilor și tinerilor
 • Valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educational;
 • Oportunități pentru valorificarea experiențelor de viață ale elevilor, într-un cadrul mai flexibil, fără presiunea notelor și evaluarii formale, mai deschis și prin diversificarea mediilor de învățare cotidiene;
 • Dezvoltarea abilităților pentru viața ale elevilor pentru a deveni ființe independente, capabile să genereze valoare adăugată comunității in care traiesc
 • Crearea unui cadru non-formal, de exersare și de cultivare a diferitelor înclinații, aptitudini si capacitati, de manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, iT etc

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI – detaliat

De la SCOALA GIMNAZIALĂ ION GHICA IAȘI vor participa la proiect:

 • ELEVI: 238 de elevi din care 87 primar si 151 gimnazial
 • CADRE DIDACTICE: 22 cadre didactice (8 învățători, 14 cadre didactice gimnaziu: matematică, Limba română, limbi străine, stiinte, geografie, tehnologie, Arte (desen, muzică), sport, istorie etc.)

De la SCOALA PARTENERA din mediul rural vor participa

 • 112 ELEVI împărțiți astfel: 56 elevi de primar (32 de elevi romi și 24 elevi neromi), 56 elevi de gimnaziu (46 neromi elevi și 10 elevi romi Scoala Gimnaziala)
 • CADRE DIDACTICE: 16 cadre didactice (5 învățători, 11 cadre didactice gimnaziu cu specializările Matematică, Limbă română, Limbi străine, Științe (biologie, chimie, fizică), Geografie, Tehnologie, Arte (desen, muzică, etc.), Sport, Istorie etc)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalului Uman 2014 – 2020

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro