Noutati


Proiectul “Priveşte dincolo de aparenţe” s-a încheiat

Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi în parteneriat cu Asociaţia Elita Şcolii Bârlad anunţă finalizarea proiectului “Priveşte dincolo de aparenţe”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul a reușit, prin intermediul activităţilor sale să promoveze respectarea drepturilor omului, antidiscriminarea și egalitatea socială în rândul populației majoritare în vederea schimbării percepției cu privire la populația romă. Scopul proiectului a fost atins prin derularea a 2 tipuri ...

Read More


Priveste dincolo de aparente in imagini

Proiectul Priveste dincolo de aparente in imagini si cuvinte: Activitatile din cadrul proiectului Priveste dincolo de aparente s-au derulat pe 2 mari planuri: A. Activitatea de realizare a revistei Priveste dincolo de aparente: A presupus coordonarea unei echipe de 20 de jurnalisti (special instruiti in arta jurnalismului narativ). Acestia au avut menirea de a transpune in articole-povesti vietile unor personaje de etnie roma. Toate personajele povestilor noastre s-au lovit de discriminarea celor din jur. B. Activitatea de realizare a piesei de teatru Pod ...

Read More


ANUNT: Procedura de achizitie Servicii realizare materiale promotionale-procedura incheiata

ANUNŢ PUBLICITAR  Către ofertanţi Stimată Doamnă, Stimate Domn   Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi, cu sediul social in Iaşi, str. Hatman Şendrea, nr. 5, bl G2B, tronson II, et. 3, ap. 13, website: www.orientat.ro, în calitate de achizitor, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră în vederea atribuirii contractului de achizitie Servicii de realizare materiale promoţionale cod CPV 79800000-2 (Servicii materiale promoţionale). Obiectul contractului: îl reprezintă servicii realizare material promoţionale în cadrul ...

Read More


Seminar nr 1 “Constituirea reţelei interprofesională în combaterea discriminării şi promovarea egalităţii de gen”

Ieri, 29.10.2015, a avut loc Seminarul nr. 1 "Constituire a reţelei interprofesională în combaterea discriminării şi promovarea egalităţii de gen" la Consiliul Judeţean Iaşi la sala Europa. La seminar au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale (CJ, DGASPC, CJRAE) dar şi reprezentanţi de etnie romă din cadrul organizaţiilor non-guvernamentale din Mun. Iaşi. În cadrul seminarului s-a prezentat proiectul (ce îşi propune, care sunt principalele activităţi, ce se doreşte prin consituirea reţelei de profesionişti) dar s-au purtat discu...

Read More


Anunţăm închierea proiectului “Primii paşi sunt importanţi: Fiţi orientaţi!”

Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi în parteneriat cu SC INFO EDUCAŢIA SRL anunţă finalizarea proiectului “Primii paşi sunt importanţi: Fiţi orientaţi!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, AP. 2, DMI 2.1. Proiectul a reușit, prin intermediul activităţilor sale, să îmbunătăţească furnizarea de servicii de orientare şi consiliere în carieră în regiunea NE prin derularea a 2 mari activităţi: Furnizarea de servicii de orientare şi ...

Read More


ANUNT: Procedura de achizitie Servicii de tiparituri – Procedura incheiata

ANUNŢ PUBLICITAR  Către ofertanţi Stimată Doamnă, Stimate Domn   Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi, cu sediul social in Iaşi, str. Hatman Şendrea, nr. 5, bl G2B, tronson II, et. 3, ap. 13, website: www.orientat.ro, în calitate de achizitor, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră în vederea atribuirii contractului de achizitie Servicii de tipărire cod CPV - 79823000-9 (Servicii de tipărire). Obiectul contractului: în reprezintă servicii de tipărire în vederea realizării de materiale informative în cadrul proiectului ...

Read More


ANUNT: Procedura de achizitie Servicii de catering – procedura încheiată

ANUNŢ PUBLICITAR  Către ofertanţi Stimată Doamnă, Stimate Domn   Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi, cu sediul social in Iaşi, str. Hatman Şendrea, nr. 5, bl G2B, tronson II, et. 3, ap. 13, website: www.orientat.ro, în calitate de achizitor, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră în vederea atribuirii contractului de achizitie Servicii de catering cod CPV - 55520000-1 (Servicii de catering). Obiectul contractului: în reprezintă servicii de catering în vederea organizării a 2 seminarii (masa de prânz, pauze de cafea) în ...

Read More


Vizita la Murgeni

Înainte de venirea vacanței copii implicați în piesa de teatru Pod peste zid, realizată în cadrul proiectului “Priveşte dincolo de aparenţe” au fost în vizită la colegii lor de la Murgeni pentru a promova drepturile omului și lupta împotriva discriminării. Murgeni este una din comunele din județul Vaslui cu o populație numeroasă de etnie romă și sperăm că piesa noastră de teatru a reușit să ridice cel puțin semne de întrebare cu privire la discriminarea etnică. Proiectul „Priveşte dincolo de aparenţe” este finanţat prin granturile SEE ...

Read More


În vizită la Centrul de zi pentru sindrom Down – Miracol din Bârlad

Mici noștri actori au fost în vizită la Centrul de zi pentru sindrom Down - Miracol din Bârlad unde au jucat spectacolul Pod peste zid. Piesa de teatru promovează respectarea drepturilor omului și luptă împotriva discriminării de orice fel, în special a celei etnice și rasiale și este realizată în cadrul proiectului “Priveşte dincolo de aparenţe” cofinanțat prin EEA and Norway Grants prin Fondul ONG în România în parteneriat cu Asociația Elita Școlii din Bârlad.

Read More


Vizita de studiu Vaslui – 25 iunie 2015

După ce au finalizat activităţile de orientare şi consiliere profesională, elevii de la Şcoala Gimnazială M. Eminescu Vaslui şi de la Şcoala Gimnazială C. Parfene Vaslui au participat la vizite de studiu pentru a se familiariza atât cu învăţământul liceal cât şi cu mediul de afaceri din jud. Vaslui. In acest sens, 91 de elevi de la cele 2 şcoli au vizitat Liceul Teoretic E Racoviţă Vaslui Grupul Şcolar Industrial I Mincu Vaslui şi Fabrica de prelucrare a laptelui ILVAS SA. Vizita de studiu este una dintre activităţile proiectului "Primii ...

Read More