317 results for author: Orientat


Activitati outdoor pentru vara – si nu numai

  Prin activităţi outdoor, elevul învaţă totul în mod practic, activ, prin experienţe personale la care mai apoi reflectă pentru a extrage învăţăturile. Acest mod de învăţare, caracteristic Educaţiei outdoor, se numeşte experienţial  şi presupune să “înveţi cu creierul, mâinile şi inima!”. Un vechi proverb chinezesc accentuează eficienţa educaţiei experienţiale: “Ce aud – uit, Ce văd – îmi amintesc, Ce fac – înţeleg”. Un studiu mai modern spune că: “Ne amintim 20 % din ceea ce auzim, 30 % din ceea ce vedem şi 90 % din ceea ce facem.” Iată doar câteva dintre beneficiile activităților ...

Selecția beneficiarilor proiectului Hai afară la-nvățare!

Uneori ceea ce ne planificăm în etapa de scriere a unui proiect nu se materializează și în etapa de implementare. Același lucru s-a întâmplat și în cadrul proiectului "Hai afară la-nvățare" unde a fost nevoie să alegem un nou partener. Astfel începând cu luna aprilie 2023, Școala MIroneasa a fost înlocuită cu Școala Gimnazială Slobozia din comuna Voinești. Chiar dacă au apărut modificări la nivel de parteeneriat totuși ne-am dorit să rămânem cu aceleași date de plecare astfel încât grupul țintă al proiectului a rămas neschimbat. Astfel la nivelul proiectului ne dorim să ajungem la: 38 de cadre didactice din ...

Selecția elevilor participanți la proiectul Hai afară la-nvățare

În cadrul proiectului Hai afară la-nvățare vor participa min 350 de elevi de la cele 2 școli partenere iar dintre aceștia min. 12% din numărul total de elevi vor fi elevi de etnie roma și min. 20% din numărul total vor fi elevi din mediul rural. Din cadrul Școlii Gimnaziale Ion Ghica din Iași vor participa la proiect un nr. de 238 de elevi din care 87 de elevi vor fi din ciclul primar si 151 din cel gimnazial. De la cea de-a doua școală parteneră vor fi selectați 112 elevi - 56 din ciclul primar si 56 din ciclul gimnazial. Pentru a asigura transparenta și egalitatea de șanse invităm toți elevii împreună cu părinții lor ...

Cine va beneficia de activitățile proiectului Hai afară la-nvățare?

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru creșterea ratei de participare la educație a elevilor din mediul rural și romi, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic pentru a oferi servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile elevilor. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: de a reduce riscul parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor ...

Activități HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE

Așa cum îi spune și numele, HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE, activitățile vor fi altfel, axate pe distracție și învățare de plăcere, se vor desfășura în alte spații decât cele clasice: în natură, la muzee, în biblioteci, în alte spații din școli. Toate activitățile se vor derula "altfel" pentru că ne dorim ca elevii să se simtă bine când vin la ateliere, să se joace și în acelați timp să învețe ceea ce își doresc și îi atrag. Activitățile proiectului se vor axa pe derularea de activități educaționale outdoor organizate pe 3 mari teme: EDULab cuprinde activități ce dezvoltă cunoștințele din sfera ...

COMUNICAT DE PRESĂ

Activități educaționale atractive pentru elevii din 2 școli din jud Iași ASOCIAȚIA ORIENTAT în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION GHICA din Iași și ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRONEASA anunță demararea proiectul “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE!”, ID 153011, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe. Prin proiectul “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE!” se dorește reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire pentru 350 de elevii apartinand grupurilor vulnerabile și îmbunătățirea competențelor a 38 de cadre ...

Anunt Selectie partener

ANUNT DE SELECŢIE A PARTENERILOR în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) Axa prioritara 6, Apel de proiecte POCU /OS6.3 /OS6.6 ,,EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR” Asociația ORIENTAT anunță organizarea procedurii de selecție a partener – unitate de învățământ, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea implementării proiectului “HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE”,  Cod SMIS: 153011, Contract de finanțare POCU/987/6/26, proiect finanțat prin cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritara 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investi...

Selecția Cadrelor didactice participante la proiectul HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE!

În cadrul oricărui proiect cu finanțare europeană este necesară o metodologie prevede modul de identificare şi selecţie a  grupui ţintă. Tocmai de aceea prezentăm în acest articol modul în care vor fi selectate CADRE DIDACTICE în cadrul  proiectului  „Hai afară la-nvățare!”, cod apel POCU/987/6/26, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Cod SMIS 153011, implementat de către lider Asociatia Orientat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Mironeasa și Școala Gimnazială „Ion Ghica”. Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și ...

COMUNICAT DE PRESA

FINALIZARE PROIECT AGRI-PRACTIC

Rezultatele proiectului AGRI-PRACTIC – Dezvoltarea abilitatilor de angajabilitate a elevilor

In cadrul acestei activitati s-a dorit dezvoltarea abilitatilor elevilor de a-si cauta activ si informat un loc de munca astfel incit dupa finalizarea invatamantului secundar si tertiar sa isi poata gasi mai usor un loc de munca. Elevii au invata care sunt modalitatile de angajare, inclusiv despre modalitati de angajare online – care sunt site-urile pe care poti aplica, cum trimiti o aplicatie online la o firma, cum poti verifica daca un angajator exista, etc. De asemenea li s--au transmis informații cu privire la realizarea unui plan de afacere, cum să devin antreprenori dar și cum pot obține fonduri nerambursabile pentru a își realiza ...