ANUNT PUBLICTAR/SOLICITARE OFERTĂ servicii editare revista

Către ofertanţi

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Asociația pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iași, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră în vederea atribuirii contractului de Furnizare servicii de editare, Cod CPV – 79957000-4 – Servicii de editare.

  1. Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea de: servicii de editare, necesare derulării activităților din cadrul proiectului „Priveşte dincolo de aparenţe” – finanţat prin granturile SEE 2009 – 20147 în cadrul Fondului ONG în România – 2013/C1.3_008.
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: ACHIZIŢIE DIRECTĂ cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.
  3. Prețul din ofertă va include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea asigurării serviciului. Ofertantul va prezenta o oferta tehnica-financiară care va conţine cel puţin următoarele informaţii: prețul unitar/tariful, precum şi detalii tehnice, perioadă de valabilitate ofertă dar şi orice alte informaţii considerate relevante pentru prezenta achiziţie. Oferta va fi exprimată în lei și euro, prețurile vor rămâne ferme pe toată durata contractului.
  4. Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

-copie după certificatul înregistrare emis de Registrul Comerţului

  1. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare îl reprezintă: “preţul cel mai scăzut”.
  2. Adresa la care se depune oferta: Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi, str. Şos. Naţională, nr. 178-180, Iaşi sau prin e-mail la adresa adplus.iasi@gmail.com
  3. Data limită pentru depunerea ofertei: 08.05.2015, ora 10.00.

Informaţiile privind achiziţia descrisă anterior pot fi obţinute prin transmiterea unei solicitări prin fax, e-mail sau pot fi obținute de la Sediul Asociaţie pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi.

Date de contact: tel. 0740 662320, fax 0332/434023, prin e-mail la adresa: adplus.iasi@gmail.com.

Persoana de contact: Marcu Marinela sau Ghenghea Monica Petronela.

 

Anuntul publicitar/Solicitarea de oferta poate fi descarcat de Anunt publicitar editare revista