Anunt de achiziție laptopuri

Achiziţia de Laptopuri – CPV 30213100-6 – Computere portabile necesare implementarii proiectului AGRI-PRACTIC, cod SMIS: 131172

Asociația Orientat are onoarea sa va invite sa depuneți oferta dumneavoastră in vederea achiziționării de servicii de catering – cod Cod CPV 30213100-6 – Computere portabile în cadrul proiectului POCU/633/6/14/131172, AGRI – PRACTIC – cofinantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, Obiective Specifice (O.S.) 6.14 – Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar.

1. Locul de prestare a serviciilor: judetul Iași, România

2. Procedură de atribuire: achiziție directa 

3. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

Laptop 1: Procesor min: i7, diagonala display: 14 inch, capacitate memorie: min 16 GB, hard disc SSD 1 TB, număr nuclee: min 4, frecventa nominala: min. 1800 MHz, tehnologie procesor: 14 nm, format display: Full HD, Tehnologie display, LCD LED, Anti-Glare, greutate: 1.5 kg, rezolutie: 1920 x 1080, tip placă de video: dedicată, poturi: USB 2.0, HDMI, USB 3.2,

Laptop 2: Procesor min: i7, diagonala display: 14 inch, capacitate memorie: min 16 GB, hard disc SSD 1 TB, număr nuclee: min 4, frecventa nominala: min. 1800 MHz, tehnologie procesor: 14 nm, format display: Full HD, Tehnologie display, LCD LED, Anti-Glare, greutate: 1.5 kg, rezolutie: 1920 x 1080, tip placă de video: integrată, ScreenPad, poturi: USB 3.1, HDMI,

4. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: 10800 lei din care: 6722,68 lei din bugetul proiectului și 4077,32 lei din sursele proprii ale organizației

5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

6. Condiţii de plată: Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a furnizărilor de efectuate, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care achizitorul/beneficiarul-cumpărător şi ofertantul/furnizorul-vânzător constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen. Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de recepție.

7. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0742 241 990, mail adplus.iasi@gmail.com

8. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

ASOCIAȚIA Orientat

IASI, NICOLINA NR. 64, cam 21, et. 2

9. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 21.09.2020  Ora limită: ora 16:00