ACTIVITĂȚI DE AUTOCUNOAȘTERE PENTRU ALEGEREA UNEI CARIERE

Alegerea profesiei are o importanţă deosebită în rapida transformare a societăţii în care trăim. Multe meserii vechi dispar şi apar noi domenii profesionale şi dacă ne gândim că omul modern îşi schimbă locul de muncă măcar de cinci ori pe parcursul vieţii, situaţi poate induce nesiguranță.

În realizarea obiectivelor de orientare profesională trebuie să căutăm răspuns la mai multe întrebări:

  • Care sunt dorinţele elevului, aspiraţiile pentru o nouă meserie?
  • Care sunt abilităţile, înclinaţiile?
  • Cum se armonizează calităţile sufleteşti, subiective al elevului cu cerinţele obiective ale societăţii?

Decizia este grea şi poate fi decisivă pe o viaţă întreagă iar alegerea unei cariere trebuie să corespundă aptitudinilor, motivaţiilor, intereselor deoarece intenţia unor schimbări viitoare va avea repercusiuni, iar prelucrarea dezamăgirilor şi eşecurilor necesită o mare cheltuială de energie.

Și în această lună am continuat seria activităților practice de autocunoaștere cuprinzându-le în Ghidul de orientare și consiliere