Achizitie de servicii de tipărire

Ca urmare a implementarii proiectului “Start Up Yourself! Cod SMIS: 104206“, Asociatia Orientat doreste sa achizitioneze Servicii de tipărire (cod CPV: 79820000-8 – Servicii conexe tiparirii , cod CPV 79823000-9 Servicii de tipărire) necesare derulării activităţilor proiectului.

Serviciile de tipărire sunt necesare derulării activităţii A1. Informarea și conștientizarea grupului țintă (subactivităţi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) vizat privind oportunitățile oferite prin proiect și încurajarea antreprenoriatului în fiecare județ din Regiunea Nord-Est.

Pentru informarea grupului ţintă, campania de informare se va realiza prin:

afişe postate la sediile instituţiilor publice, universităţilor, hub-urilor de afaceri, agenţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi în alte locaţii care asigură vizibilitate/trafic/expunere. Pentru a asigura o cât mai bună vizibilitate, pentru a fi vizibil, uşor de lipit şi atractiv se doreşte un afiş în format A3, pe suport autocolant, policromie pe o faţă.

broşuri distribuite de către asociaţii studenţeşti, firme de consultanţă, firme de consiliere psihologică, camerele locale de comerţ si alte entităţi.

Nr. crt. Denumire produs Cantitate
1 Afişe 1200
2 Broşura 700

Sursa de finanţare: Fondul Social European prin Programul Ocupaţional Capital Uman.

 

Pentru mai multe informatii va rugam sa studiati 5. Specificatii tehnice tiparituri.

Mentionam ca Asociatia Orientat are calitatea de Autoritate Contractanta tocmai de aceea achizitia se va realiza in sistemul SEAP.