Achizitie bunuri – aparat fotografic

Ca urmare a implementarii proiectului “Start Up Yourself! Cod SMIS: 104206“, Asociatia Orientat doreste sa achizitioneze următoarele bunuri: 1 aparat fotografic (cod CPV 38651000-3 – Aparate de fotografiat) necesare derulării activităţilor proiectului.

Aparatul fotografic este necesar derulării activităţilor proiectului (A1. Activităţi de Informare și conștientizare a grupului țintă – subactivităţi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, organizare seminarii-evenimente de egalitate de şanse şi gen, inovare, dezvoltare durabilă, A11. Activităţi de transfer către alte grupuri ţintă, A12 Dezvoltarea unor mecanisme de sustinere si promovare a intreprinderilor infiintate etc.).

Pentru activităţile proiectului sunt necesare

Nr. crt. Denumire produs Cantitate Perioada
1 Aparat fotografic 1 Aprilie 2018

Sursa de finanţare: Fondul Social European prin Programul Ocupaţional Capital Uman.

 

Pentru mai multe informatii va rugam sa studiati Specificatii tehnice ap foto

Mentionam ca Asociatia Orientat are calitatea de Autoritate Contractanta tocmai de aceea achizitia se va realiza in sistemul SICAP.